Plan i program rada

Kao budući gradonačelnik grada Zagreba, iz mog dugogodišnjeg iskustva znanstvenika i poduzetnika te pionira solarne energije u Hrvatskoj, zauzimat ću se da se komunalne naknade plaćaju prema stvarno nastaloj potrošnji. Riješit ću prometnu infrastrukturu i uvesti novi koncept u urbanim sredinama – elektromobilnost, čiji su temelj električna vozila. Riješit ću probleme gospodarenja otpadom te raditi na partnerstvu grada i Fonda za obnovu kako bismo obnovili zgrade oštećene od potresa. Smatram kako je Zagrebu potrebna administrativna i financijska decentralizacija po gradskim četvrtima te da Zagreb treba postati zelena metropola 21. stoljeća. Upravo zbog toga, budućnost Zagreba je solarni grad kroz uštedu energije putem subvencionirane ugradnje obnovljivih izvora energije. Smatram i kako je Zagrebu prijeko potreban širokopojasni pristup internetu velikih brzina. Posebno ću se zalagati za potporu poduzetnicima putem novoosnovanog Gradskog ureda.

U godini obilježavanja 150. obljetnice rođenja Stjepana Radića, 100. obljetnice Radićevog Ustava Neutralne seljačke Republike Hrvatske te 30. obljetnice ujedinjenja seljačkih stranaka, ja kao Radićevac i HSS-ovac, odlučio sam se kandidirati kao nezavisni kandidat za gradonačelnika grada Zagreba i nezavisni nositelj koalicijske liste za zastupnike u Gradskoj skupštini grada Zagreba. Odluka koju sam donio usuglašena je sa članovima HSS-a svih 17 gradskih četvrti grada Zagreba, velikog kruga znanstvenika i stručnjaka novih zelenih tehnologija te nevladinih udruga iz područja zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena.

Duh nauka Antuna i Stjepana Radića, koji živi kroz generacije hrvatskog naroda, formirao je i moje političke stavove, prije svega kroz zalaganje za stjecanjem znanja i ulaganjem u poduzetništvo. Kao znanstvenik i poduzetnik trudim se uklopiti u svoj život i rad i jedno i drugo. Svoj život posvetio sam borbi za dobro, pravdu, mirotvorstvo i čovječnost.

Vaš gradonačelnik,

Ljubomir Majdandžić

Strateški ciljevi

Komunalne naknade plaćati prema stvarno nastaloj potrošnji

Riješiti gospodarenje otpadom

Riješiti promet - elektromobilnost

Partnerstvo Grada i Fonda za obnovu

Omogućiti širokopojasni pristup Internetu velikih brzina 100 Mbit/sec

Solarni grad i ušteda energije

Administrativna i financijska decentralizacija po gradskim četvrtima

Osnivanje Gradskog ureda za potporu poduzetnicima